Při běžném používání a v běžné komunikaci používáme pojem „nerezová ocel“, čímž většina z nás rozumí ocel, která je odolná vůči korozi. Přesnější definicí „nerezových ocelí“ je pojmenování legované a nelegované oceli. Tyto oceli májí mimořádný stupeň čistoty (podíl doprovodných prvků železa je nižší než 0,025 %). Neznamená to, že nerezová (legovaná, nelegovaná) ocel nemůže začít korodovat.

 

Nejčastěji se bavíme o těchto nejpoužívanějších ocelích:

 

Základní – potravinářská nerez

Označení:

  • 1.4301 (DE), AISI 304 (USA), ČSN 17240, 17241 (ČR)

Nejčastěji používaná nerezová ocel pro výrobu a zpracování. Má dobré vlastnosti pro stříhání, vypalovaní, obrobení, ohýbání, svařování a případně leštění. Její chemické složení má praktické využití v různých oblastech a výrobcích. Tato ocel se používá v těchto provozech gastronomie, vodárny, čistírny odpadních vod, masný a mlékárenský průmysl, pivovary, zdravotnictví. Její slangový název „potravinářská nerez“ je odvozena od schválení použití pro styk s potravinami a pitnou vodou. Použití ve výrobcích je velice rozmanité, architektonické prvky a doplňky, ozdobné prvky, zábradlí, fontány, průmyslové výrobky, technické součásti.

 

Chemická nerez

Označení:

  • 1.4404 (DE), AISI 316L (USA), ČSN 17349 (ČR)
  • 1.4571 (DE), AISI 316Ti (USA), ČSN 17348, 17353 (ČR) – s přídavkem titanu

Odolnější vůči korozi a případným látkám než základní nerez. Zpracovatelnost je stejně dobrá jako u základního nerezu. Pouze u nerezové oceli s přídavkem titanu je zhoršená leštitelnost. Ocel je vhodná pro stavbu chemických zařízení obsahující organické a anorganické kyseliny. Lze použít pro styk s potravinami, ne však již s pitnou vodou. Použití zejména do agresivního prostředí průmysl, bazény, přímořské oblast.

 

Ostatní nerezové oceli

Dále existuje nespočet dalších legovaných a nelegovaných ocelí s různými příměsi. Díky těmto přídavným prvkům získává ocel různé specifické vlastnosti. Některé lze dobře obrábět ale nelze je svařit, nebo naopak mají dobré vlastnosti pro svaření, ale nelze je obrábět případně leštit. Můžou být různě chemicky odolné do různých prostředí nebo chemických látek atd. Využívají se pro speciální použití výroba nožů, lékařských nástrojů, průmyslových zařízení, strojní součástky, automobilový průmysl.

Jako vstup pro výrobu výrobků můžeme získat tuto ocel v různých formách. Nejčastěji zpracováváme nerezové plechy, různé tyčové a profilové prvky, případně zakázkově vyráběné díly. Nerezové výrobky jsou občas doplněny sériově vyráběnými komponenty (trubky, fitinky, mufny atd.).

Plechy mohou být dodány v různých povrchových úpravách leštěné, kartáčované, případně přírodní.

Vstupní materiál je dobré uskladnit tak aby nedošlo k jeho poškození případně nebyl vystaven vlivům, které můžou materiál znehodnotit. Při manipulaci a práci na výrobcích je důležitá opatrnost a zabránění například odření, poškrábání, nebo jiné deformační poškození.

 

Svařování nerezových ocelí provádíme metodami:

 

TIG

Metoda TIG je metoda za použití wolframové elektrody a ochranné atmosféry inertního plynu. Metoda pracuje na principech elektrického oblouku a netavící se wolframové elektrody. Elektroda je upnuta v hlavici hořáku a je navržena, aby odolávala vysokým teplotám. Elektroda se nedotýká svařovaného místa pouze usměrňuje elektrický oblouk, který svařuje (taví) materiál. Jelikož se elektroda netaví do sváru je potřeba přidávat vhodný nerezový drát do místa sváru. Vše probíhá v ochranné atmosféře dodávaného plynu pomocí hubice s elektrodou. Díky této metodě svařování docílíme velmi kvalitních svárů. Teplotní pole je relativně úzké nedochází tedy ke zbytečnému ovlivnění výrobku. Technologie také dovoluje citlivé nastavení proudu a je možné svařovat i tenké materiály.

 

MIG / MAG

Poloautomatická metoda svařování. Používá se drátová elektroda, která je automaticky přiváděna hubicí do místa svařování. Svářeč tedy navádí hubici do míst svařování a spínačem zapíná podávání elektrody (svařovacího drátu). Takto přiváděná elektroda slouží jako přídavný materiál do sváru. Ochranný plyn je pomocí hubice přiváděn do místa svařování, kde zlepšuje vlastnosti sváru. Rozdíl metod MIG a MAG je v tomto ochranném plynu. U metody MIG používáme inertní neboli netečné plyny – pouze ochranná funkce. Plyn při metodě MAG je aktivní plyn – přímo ovlivňuje chemickou reakci sváru. Metodu MAG využíváme hlavně při svařování vysoce legovaných ocelí (nerez).

Pří výrobě může dojít k drobným oděrkám, případně otlakům od tvářecích nástrojů. Také při svařování dochází k prohřívání materiálu a může docházet k mezikrystalické korozi. Je důležité se také zabývat využitím výrobku a jeho požadavky na povrchovou úpravu. V návaznosti na tyto skutečnosti může při specifických podmínkách vznikat různá lokální koroze – štěrbinová, bodová, mezikrystalová a korozní praskání. Základní ošetření můžeme provést vyleštěním svárů a případně také očistit narušení od tváření. Sváry můžeme také ošetřit pomocí elektrolýzy, která odstraní náběhové zabarvení sváru a provede základní ošetření sváru. Pokud má být výrobek pohledový = jednotný povrch výrobku je potřeba zajistit sjednocení barevných odchylek jednotlivých dílů, to docílíme leštěním nebo tryskáním. Následně je vhodné provést moření nerezu při které jsou odstraněny pomocí chemické reakce která odstraní oxidy, kontaminaci železem a nejméně korozivzdorné oblasti. Důležitá je také následná pasivace povrchu, která zajistí pasivní vrstvu na povrchu výrobku, díky které odolává nežádoucím vlivům.

 

Kontaktujte nás

Díky dlouholetým zkušenostem firmy GIOMETAL s.r.o.výrobou svařovaných výrobků z nerezu Vám můžeme pomoci s řešením různých požadavků a technologických řešení. Spojením klempířské dílny na výrobu vzduchotechnického potrubí a zkušených svářečů můžeme nabídnout také svařované nerezové vzduchotechnické potrubí. Realizujeme také různé zařízení a vybavení do průmyslu, nerezové konstrukce, případně součásti strojů a technologických celků.

Neváhejte se na nás obrátit s vaším požadavkem na nerezový výrobek.

 

Zavřít

Poptávkový formulář