Štandartné prevedenie prvkov:

  • Prevedenie prvkov potrubia umožňuje pri pečlivej montáži vzduchotechnického potrubia triedy tesnosti B – C podľa ČSN EN 12 237.
  • Plech pozinkovaný s vrstvou pozinkovania 275 g/m2, ktoré je možné doložiť atestom a certifikátom výrobcu. Zvarované body sú z estetických a antikorózných dôvodov ošetrené zinkovým sprejom alebo korektorom.
  • Spojovanie trubiek a tvaroviek je prevádzané ležatým spojom, preplátovaním s následným bodovým zvarom, nitovaním alebo zvarovaním.
  • Tvarovky sú tesnené tmelom (akrylátovým).
  • Prvky potrubia sú konštruované pre spojovanie zasúvaním navzájom do seba alebo pomocou prírub.


Ďalšie možnosti prevedenia:

  • Iný materiál (napr. nerez)
  • Požiadavky na tesnosť
  • Špeciálne upravené tvarovky
  • Povrchová úprava (RAL)

Okrem kruhového potrubia sa zaoberáme tiež výrobou hranatéhozvarovahého či SPIRO potrubie.

Dopytový formulár