Štandartné prevedenie prvkov:

  • Prevedenie prvkov potrubia umožňuje pri pečlivej montáži vzduchotechnického potrubia triedy tesnosti B – C podľa ČSN EN 12 237.
  • Spojovanie trubiek a tvaroviek je prevádzané ležatým spojom, stojatým spojom, Pittsburským (rohovým) spojom, preplátovaním s následným bodovaním, nitovaním alebo za použitia prolisovacieho stroje.
  • Príruba je tvorená štyrmi profilovými lištami a príslušnými rohovníkmi. Príruba je k telu trubky alebo tvarovky v prípade pevne pripojené príruby upevnená prolisovacím strojom s roztečom cca 100 - 150mm prípadne bodovaním.
  • Plech pozinkovaný s vrstvou pozinkovania 275 g/m2, ktoré je možné doložiť atestom a certifikátom výrobcu. Zvarované body sú z estetických a antikorózných dôvodov ošetrené zinkovým sprejom, alebo korektorom.
  • Tvarovky sú tesnené tmelom (akrylátovým).
  • Prvky potrubia sú konštruované pre spojovanie pomocou prírub.

Ďalšie možnosti prevedenia:

  • Iný materiál (napr. nerez)
  • Požiadavky na tesnosť
  • Špeciálne upravené tvarovky
  • Povrchová úprava(RAL)

Okrem hranatého potrubia sa zaoberáme tiež zvarované, kruhové či SPIRO potrubie.

 

Dopytový formulár